Obchodní podmínky

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodávajícího

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Zákazník dává souhlas k občasnému zasílání informačních e-mailů, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.

 1. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 2. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správné osobní údaje, zejména pak úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou po jejich závazném potvrzení emailem ze strany prodávajícího závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  Kupující obdrží na zadaný e-mail postupně dvě zprávy:1) automatické potvrzení o přijetí objednávky do systému 2) email s informacemi o odeslání zboží.
 2. V případě, že kupující nebude kontaktován dopravcem do dvou pracovních dnů po odeslání druhého e-mailu, je v jeho zájmu kontaktovat prodejce na e-mailové adrese socksinbox@ymail.com
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři „odběratel“ (košíku).
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 5. Vyplněním objednávkového formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY JSOU BRÁNY JAKO ZÁVAZNÉ Z ČEHOŽ VYPLÝVÁ POVINNOST ZBOŽÍ PŘEVZÍT A ŘÁDNĚ UHRADIT!

Kontrola zboží při dodání

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s prodávajícím.

Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení poslat doporučeně zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prosíme, abyste nás o vrácení informovali emailem.

Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem, zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena i částka placená za doručení, pokud ho u původní objednávky platil. Dopravu zboží od zákazníka hradí vždy zákazník.

V žádném případě nebude vrácené zboží přijato jako zásilka na dobírku.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu e-mailem na adresu info@ponoziska.cz

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné – provozovatel obchodu není plátcem DPH.

Fotografie zboží a dodané zboží mohou vykazovat drobné rozdíly v barvě.

Dodací podmínky

Česká republika

 1. Zboží může být zasláno jako balík Českou poštou. Doba doručení by měla být podle informací České pošty 2-4 pracovních dnů. V případě, že Vám zaměstnanec pošty nemůže předat zásilku přímo, bude uložena po dobu 14 dní na vaší poště a poté se vrací zpět. Cena : 70,- Kč
 2. Zboží může být zasláno jako balík – na dobírku Českou poštou. Doba doručení by měla být podle informací České pošty 2-4 pracovních dnů. V případě, že Vám zaměstnanec pošty nemůže předat zásilku přímo, bude uložena po dobu 14 dní na vaší poště a poté se vrací zpět. Cena : 100,- Kč

 Slovensko

Eshop nenabízí ceny v EUR ale bude Vám naúčtována přesně ta částka EUR, která je uvedena u jednotlivého produktu. Zboží bude odesíláno pouze na dobírku dle platného ceníku České pošty.

Reklamace

Pokud se rozhodnete uplanit nárok na reklamaci je nutné nás o tom nejprve informovat emailem.

Do zprávy uveďte jméno a adresu, dále stručný popis reklamovaného zboží a zjištěné závady.

Do dvou pracovních dnů Vám potvrdíme přijetí emailu a budeme vás informovat o dalším postupu.

Běžný postup je takový, že reklamované zboží zašle kupující doporučeně (NE na dobírku), s popisem závady na adresu, kterou najde v potvrzujícím e-mailu. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace v zákonné lhůtě ne delší než 30 dnů a informuje kupujícího o výsledku reklamace. Kupující ve vlastním zájmu při balení a způsobu dopravy počíná tak, aby nedošlo k poškození zboží při cestě k prodávajícmu.

V případě, že je reklamace oprávněná bude provedena výměna zboží. Náklady na dopravu reklamovaného a vyměněného zboží uhradí prodávající.

V případě, že reklamace je neoprávněná bude zboží vráceno zpět kupujícímu. Náklady na dopravu reklamovaného zboží a zamítnuté reklamace hradí kupující.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má kupující možnost se v případě reklamace domáhat aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny podle podmínek uvedených výše.
 2. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné,aby kupující zaslal nebo předložil všechny důležité informace(oznámení o reklamaci s co nejpodrobnějším popisem závad), které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
 3. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.
 4. Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho poškozenou část. Zboží je nutné zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSÍLEJTE ZBOŽÍ ZPĚT NA DOBÍRKU! Takto zaslané zboží nebude přijato.

Reklamaci nelze podat telefonicky.

Vrácení zboží

30denní garance vrácení peněz

Zrušení objednávky ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • Zboží nesmí být použito
 • Zboží musí být kompletní
 • Zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
 • Zboží musí být odesláno nejpozději 30. kalendářní den po fyzickém převzetí
 • Zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nemůže být z naší strany přijata!

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Postup při vracení zboží

 1. Informujte nás emailem o Vašem záměru zboží vrátit, urychlíte tím vyřízení věci.
 2. V případě, že budete požadovat výměnu za jiné zboží, nebo jinou velikost, uveďte to do zprávy, abychom mohli potvrdit rezervaci.
 3. V případě, že budete požadovat vrácení peněz za zboží poštovní poukázkou a nikoliv převodem na bankovní účet v ČR, cena za tuto službu bude zohledněna do ceny dle platného ceníku České pošty.
 4. V případě výměny za jiné zboží jsme oprávněni účtovat dopravné.

Zboží je nutné zaslat na adresu uvedenou v potvrzujícím e-mailu.

V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku! Nebude přijato a bude odesláno zpět.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bohužel nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady zasílajícího.

Pin It on Pinterest